Danh ngôn

 • Danh ngôn

  I’m sending you this card to say… I GIVE UP! I just can’t get you out of my thoughts!
  (Anh gửi cho em tấm thiệp này để nói rằng ... ANH TỪ BỎ! Anh chẳng thể nào gạt bỏ em ra khỏi tâm trí anh.)

 • I’m sending you this card to say… I GIVE UP! I just can’t get you out of my thoughts!
  (Anh gửi cho em tấm thiệp này để nói rằng … ANH TỪ BỎ! Anh chẳng thể nào gạt bỏ em ra khỏi tâm trí anh.)

  Theo http://khotangdanhngon.com/i-just-cant-get-you-out-of-my-thoughts.html

  Bài viết liên quan

 • Danh ngôn

  Looking back, I have this to regret, that too often when I loved, I did not say so.

 • Danh ngôn

  Ôi, sức mạnh của tình yêu! Nó có thể biến vật thành người và biến người thành vật.

 • Danh ngôn

  Có thể có tình bạn mà không có tình yêu, nhưng tình yêu mà không có tình bạn, tình đồng chí và những mối quan tâm chung thì sẽ trở thành tình yêu nhỏ nhen. Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự thỏa mãn thói ích kỷ, một sự trống rỗng hào nhoáng.

 • Danh ngôn

  Trí óc có cả nghìn con mắt,
  Song quả tim chỉ có một con mắt thôi,
  Nhưng khi đã yêu,
  Thì ánh sáng của cả cuộc đời sẽ tắt.