Danh ngôn

 • Danh ngôn

  Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else.

 • Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else.

  Theo http://khotangdanhngon.com/love-20.html

  Bài viết liên quan

 • Danh ngôn

  Love is the beauty of the soul.

 • Danh ngôn

  If love is war, then by all means…Conquer ME!
  (Nếu tình yêu là cuộc chiến, vậy thì hãy....... Chinh phục Em!)

 • Danh ngôn

  Yêu 1 người không yêu mình cũng như ôm cây xương rồng vậy. Càng ôm chặt thì càng làm bản thân mình đau.

 • Danh ngôn

  Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.