Danh ngôn

 • Danh ngôn

  Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

 • Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

  Theo http://khotangdanhngon.com/loving-someone-deeply-gives-you-courage.html

  Bài viết liên quan

 • Danh ngôn

  Sự ly biệt của những kẻ yêu nhau nồng thắm là cái thú đau thương tuyệt vời.

 • Danh ngôn

  I love the things you do.
  I love the things you say.
  I love the way you are a part of my life every day…
  I love the way that you are like a star from a far – but real, in my life.
  I love you.
  (Anh yêu những điều em làm. Anh yêu những lời em nói. Anh yêu cách em trở thành một phần cuộc sống của anh mỗi ngày.... Em tựa như một vì sao từ nơi xa thẳm - nhưng có thật, trong cuộc đời anh. Anh yêu em.)

 • Danh ngôn

  If I could reach up and hold a star for every time you made me smile… I’d have the entire night sky in my palm.
  (Nếu em có thể với tay nắm lấy một vì sao mỗi khi anh làm em mỉm cười... em sẽ có trọn bầu trời đêm trong lòng bàn tay.)

 • Danh ngôn

  There is no instinct like that of the heart.
  Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.