Danh ngôn

 • Danh ngôn

  Part of loving someone is learning to let go.
  (Học cách để một người ra đi là một phần của tình yêu.)

 • Part of loving someone is learning to let go.
  (Học cách để một người ra đi là một phần của tình yêu.)

  Theo http://khotangdanhngon.com/part-of-loving-someone-is-learning-to-let-go.html

  Bài viết liên quan

 • Danh ngôn

  Looking back, I have this to regret, that too often when I loved, I did not say so.

 • Danh ngôn

  Ôi, sức mạnh của tình yêu! Nó có thể biến vật thành người và biến người thành vật.

 • Danh ngôn

  Có thể có tình bạn mà không có tình yêu, nhưng tình yêu mà không có tình bạn, tình đồng chí và những mối quan tâm chung thì sẽ trở thành tình yêu nhỏ nhen. Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự thỏa mãn thói ích kỷ, một sự trống rỗng hào nhoáng.

 • Danh ngôn

  Trí óc có cả nghìn con mắt,
  Song quả tim chỉ có một con mắt thôi,
  Nhưng khi đã yêu,
  Thì ánh sáng của cả cuộc đời sẽ tắt.