Những bức ảnh ý nghĩa phần 15

 • Những bức ảnh ý nghĩa phần 15

  Cái gì cũng có cái giá của nó, vất vả gian nan và chăm chỉ sẽ thành công.

 • Những bức ảnh ý nghĩa phần 15
  Cái gì cũng có cái giá của nó, vất vả gian nan và chăm chỉ sẽ thành công.

  Những bức ảnh ý nghĩa phần 15
  Người nghèo khổ phải quỳ gối phục tùng kẻ quyền quý và mạng sống lúc nào cũng bị đe dọa

  Những bức ảnh ý nghĩa phần 15
  Xã hội ngày nay vẫn rất bất công, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

  Những bức ảnh ý nghĩa phần 15
  Con người luôn tự lừa dối hoặc huyễn hoặc bản thân về những thứ mình gây ra.

  Những bức ảnh ý nghĩa phần 15
  Có những thứ không là gì với người này nhưng lại rất có giá trị với người khác.

  Theo Sưu tầm

  Bài viết liên quan

 • Những bức ảnh ý nghĩa phần 5

  Tình yêu đôi khi cũng là cạm bẫy. Vì thế hãy yêu bằng một trái tim ấm và cái đầu lạnh!

 • Những bức ảnh ý nghĩa phần 10

  Nếu bạn khao khát có được một thứ mà bạn chưa bao giờ có, bạn phải chấp nhận với việc làm những thứ mà bạn chưa bao giờ làm

 • Những bức ảnh ý nghĩa phần 25

  Chàng trai quỳ gối cầu hôn bạn gái dù phải ngồi xe lăn.

 • Những bức ảnh ý nghĩa phần 34

  Lo lắng không ngăn những điều tồi tệ xảy ra, nó chỉ ngăn bạn thưởng thức những gì tốt đẹp