Xiển trả lời vua..

 • Xiển trả lời vua..

  truyện cười dân gian: Ðồn rằng có một lần vua ngự tuần ra Thanh Hóa. Nghe nói con cháu Trạng Quỳnh vẫn còn, vua bèn cho đòi đến. Xiển vâng lệnh tới hầu

 • Ðồn rằng có một lần vua ngự tuần ra Thanh Hóa. Nghe nói con cháu Trạng Quỳnh vẫn còn, vua bèn cho đòi đến. Xiển vâng lệnh tới hầu. Vua hỏi:

  - Trước khi Trạng chết có trối trăng lại điều chi không?

  Xiển đáp: – Dạ có ạ!

  Vua bảo: – Thế nhà ngươi hãy thuật lại lời Trạng trối trăng cho ta nghe.

  - Dạ tâu Hoàng thượng, cố tôi trước khi từ trần chỉ trối lại có một câu thôi ạ!

  - Một câu cũng được, cứ nói ta nghe.

  - Dạ, nhưng tôi không dám nói ạ!

  - Tại sao!

  - Dạ, nói ra sợ Hoàng thượng không được vui lòng.

  - Ðược cứ nói, dù câu nói ấy thế nào ta vẫn không bắt tội.

  Xiển năm bảy lần từ chối, vua năm bảy lần gặng hỏi, sau cùng Xiển mới thưa:

  - Dạ, tâu Hoàng thượng, ông tôi kể lại rằng: “Trước khi cố tôi nhắm mắt, con cháu xúm xít quanh giường hỏi cố tôi có dặn con cháu điều chi không. Nhưng cố tôi không trả lời. Con cháu không yên tâm, cứ gặng hỏi mãi, cố tôi chỉ quát lên một câu: “Hỏi cái mả cha bay hay sao mà hỏi mãi thế?”, rồi tắt thở.

  Theo http://www.truyencuoihay.vn/truyen-cuoi-dan-gian/xien-tra-loi-vua

  Bài viết liên quan

 • Tạ ơn Chúa!

  Cha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách. Nhận tiền xong, ông dặn dò: - Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc

 • Đi bộ

  Thầy giáo: Ngày trước, tôi đã phải đi bộ 10 cây số để đến trường đấy.Học trò: Lẽ ra, thầy nên dậy sớm hơn để

 • Thí nghiệm thành công

  truyện cười học đường thí nghiệm thành công

 • Cười vỡ bụng

  truyện cười say xỉn: Hai người đàn ông say xỉn đang đi ngoài đường, chợt người này nói với người kia: “Anh cố cười lên đi, chúng ta sắp đi ngang qua đồn cảnh sát rồi”