Xem ngày cưới năm 2015

 • Xem ngày cưới năm 2015

  Mọi người đang hối hả tất bật trong những ngày cuối năm, đặc biệt là với những cặp đôi dự định cưới. Biết bao nhiêu công việc cần phải chuẩn bị và một trong những việc không kém phần quan trọng hang đầu là chọn ngày cưới

 • Ngày xưa, việc chọn ngày lành tháng tốt sẽ do cha mẹ hai bên ấn định sau khi hai gia đình quyết định cho đôi trẻ tiến tới hôn nhân. Các đấng sinh thành thường sẽ đi coi “thầy” để mong chọn cho con cháu những ngày tốt nhất, cầu mong hôn nhân bền vững.

  Ngày nay, cô dâu chú rể hiện đại và thoáng hơn về mặt tư tưởng. Một số cặp đôi sẽ chọn hình thức tự định ngày cưới miễn sao rơi vào cuối tuần và phù hợp với lịch thu xếp công việc là được. Tuy nhiên vẫn còn phần lớn các gia đình Việt Nam theo truyền thống cha ông, xem và lựa ngày lành tháng tốt trong năm để nên duyên chồng vợ.

  MarryWedding gửi đến các cặp đôi dự tính đám cưới vào năm 2015 một số những ngày tốt để làm đám hỏi, đám cưới theo lịch Âm – Dương để mọi người có thể tham khảo.

  1. Tháng 1 dương lịch – Âm lịch: Tháng Bính Tý – Năm Ất Mùi

   

  Ngày
  thứ
  Dương lịch

  Âm lịch

  Ngày
  CN 04/01/2015 14/11/2014 Canh Thìn
  2 05/01/2015 15/11/2014 Tân Tỵ
  3 06/01/2015 16/11/2014 Nhâm Ngọ
  5 08/01/2015 18/11/2014 Giáp Thân
  5 15/01/2015 25/11/2014 Tân Mão
  7 17/01/2015 27/11/2014 Quý Tỵ
  CN 18/01/2015 28/11/2014 Giáp Ngọ
  4 20/01/2015 01/12/2014 Bính Thân
  2 26/01/2015 07/12/2014 Nhâm Dần
  4 29/01/2015 10/12/2014 Ất Tỵ

   2. Tháng 2 dương lịch – Âm lịch: Tháng Đinh Sửu – Năm Ất Mùi

  Ngày
  Thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  3 03/02/2015 15/12/2014 Canh Tuất
  5 05/02/2015 17/12/2014 Nhâm Tý
  CN 09/02/2015 21/12/2014 Bính Thìn
  5 12/02/2015 24/12/2014 Kỷ Mùi
  3 17/02/2015 29/12/2014 Giáp Tý
  6 20/02/2015 02/01/2015 Đinh Mão
  2 23/02/2015 05/01/2015 Canh Ngọ
  3 24/02/2015 06/01/2015 Tân Mùi

  3. Tháng 3 dương lịch –Âm lịch: Tháng Mậu Dần – Năm Ất Mùi

  Ngày
  thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  CN 01/3/2015 11/01/2015 Bính Tý
  7 07/3/2015 17/01/2015 Nhâm Ngọ
  2 09/3/2015 19/01/2015 Giáp Thân
  4 11/3/2015 21/01/2015 Bính Tuất
  6 13/3/2015 23/01//2015 Mậu Tý
  7 14/3/2015 24/01/2015 Kỷ Sửu
  2 16/3/2015 26/01/2015 Tân Mão
  5 19/3/2015 29/01/2015 Giáp Ngọ
  6 20/3/2015 01/02/2015 Ất Mùi
  7 21/3/2015 02/02/2015 Bính Thân
  5 26/3/2015 07/02/2015 Tân Sửu
  3 31/3/2015 12/02/2015 Bính Ngọ

   4. Tháng 4 dương lịch – Âm lịch: Tháng Kỷ Mẹo – Năm Ất Mùi

  Ngày
  Thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  4 01/4/2015 13/2/2015 Đinh Mùi
  7 04/4/2015 16/2/2015 Canh Tuất
  4 08/4/2015 20/2/2015 Giáp Dần
  CN 12/4/2015 24/2/2015 Mậu Ngọ
  2 20/4/2015 02/3/2015 Bính Dần
  5 23/4/2015 05/3/2015 Kỷ Tỵ
  6 24/4/2015 06/3/2015 Canh Ngọ

    5. Tháng 5 dương lịch –Âm lịch: Tháng Canh Thìn – Năm Ất Mùi

  Ngày
  Thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  7 02/5/2015 14/3/2015 Mậu Dần
  3 12/5/2015 20/3/2015 Mậu Tý
  7 16/5/2015 28/3/2015 Nhâm Thìn
  2 18/5/2015 01/4/2015 Giáp Ngọ
  4 20/5/2015 03/4/2015 Bính Thân
  6 22/5/2015 05/4/2015 Mậu Tuất
  CN 24/5/2015 07/4/2015 Canh Tý
  4 27/5/2014 10/4/2015 Quý Mão
  5 28/5/2015 11/4/2015 Giáp Thìn
  7 30/5/2015 13/4/2015 Bính Ngọ
  CN 31/5/2015 14/4/2015 Đinh Mùi

   6. Tháng 6 dương lịch –Âm lịch: Tháng Tân Tỵ – Năm Ất Mùi

  Ngày
  Thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  4 03/6/2015 17/4/2015 Canh Tuất
  6 12/6/2015 26/4/2015 Kỷ Mùi
  7 13/6/2015 27/4/2015 Canh Thân
  CN 14/6/2015 28/4/2015 Tân Dậu
  2 15/6/2015 29/4/2015 Nhâm Tuất
  CN 21/6/2015 06/5/2015 Mậu Thìn
  2 22/6/2015 07/5/2015 Kỷ Tỵ
  4 24/6/2015 09/5/2015 Tân Mùi
  7 27/6/2015 12/5/2015 Giáp Tuất
  3 30/6/2015 15/5/2015 Đinh Sửu

  7. Tháng 7 dương lch Âm lch: Tháng Nhâm Ngt Mùi

  Ngày
  Thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  7 04/7/2015 19/5/2015 Tân Tỵ
  2 06/7/2015 21/5/2015 Quý Mùi
  4 08/7/2015 23/5/2015 Ất Dậu
  2 13/7/2015 28/7/2015 Canh Dần
  3 14/7/2015 29/5/2015 Tân Mão
  5 16/7/2015 01/6/2015 Quý Tỵ
  7 18/7/2015 03/6/2015 Ất Mùi
  2 20/7/2015 05/6/2015 Đinh Dậu
  3 21/7/2015 06/6/2015 Mậu Tuất
  7 25/7/2015 10/6/2015 Nhâm Dần
  CN 26/7/2015 11/6/2015 Quý Mão
  2 27/7/2015 12/6/2015 Giáp Thìn
  3 28/7/2015 13/6/2015 Ất Tỵ

   
  8. Tháng 8 dương lch Âm lch: Tháng Quý Mùi – Năm t Mùi

  Ngày
  Thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  5 06/8/2015 22/6/2015 Giáp Dần
  7 08/8/2015 24/6/2015 Bính Thìn
  2 10/8/2015 26/6/2015 Mậu Ngọ
  4 19/8/2015 06/7/2015 Đinh Mão
  6 21/8/2015 08/7/2015 Kỷ Tỵ
  7 22/8/2015 09/7/2015 Canh Ngọ
  2 24/8/2015 11/7/2015 Nhâm Thân
  4 26/8/2015 13/7/2015 Giáp Tuất
  6 28/8/2015 15/7/2015 Bính Tý

    9. Tháng 9 dương lch Âm lch: Tháng Giáp Thân – Năm t Mùi

  Ngày
  Thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  3 01/9/2015 19/7/2015 Canh Thìn
  4 02/9/2015 20/7/2015 Tân Tỵ
  5 03/9/2015 21/7/2015 Nhâm Ngọ
  6 04/9/2015 22/7/2015 Quý Mùi
  7 05/9/2015 23/7/2015 Giáp Thân
  2 07/9/2015 25/7/2015 Bính Tuất
  CN 13/9/2015 01/8/2015 Nhâm Thìn
  3 15/9/2015 03/8/2015 Giáp Ngọ
  5 17/9/2015 05/8/2015 Bính Thân
  7 19/9/2015 07/8/2015 Mậu Tuất
  6 25/9/2015 13/8/2015 Giáp Thìn
  7 26/9/2015 14/8/2015 Ất Tỵ

   10. Tháng 10 dương lch Âm lch: Tháng t Du – Năm t Mùi

  Ngày
  Thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  5 01/10/2015 19/8/2015 Canh Tuất
  CN 04/10/2015 19/8/2015 Quý Sửu
  5 08/10/2015 26/8/2015 Đinh Tỵ
  6 09/10/2015 27/8/2015 Mậu Ngọ
  7 10/10/2015 28/8/2015 Kỷ Mùi
  CN 11/10/2015 29/8/20145 Canh Thân
  2 12/10/2015 30/8/2015 Tân Dậu
  CN 18/10/2015 06/9/2015 Đinh Mão
  4 21/10/2015 09/9/2015 Canh Ngọ
  6 23/10/2015 11/9/2015 Nhâm Thân
  7 24/10/2015 12/9/2015 Quý Dậu
  6 30/10/2015 18/9/2015 Kỷ Mão

   11. Tháng 11 dương lch Âm lch: Tháng Bính Tut – Năm t Mùi

  Ngày
  Thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  2 02/11/2015 21/9/2015 Nhâm Ngọ
  4 04/11/2015 23/9/2015 Giáp Thân
  6 06/11/2015 25/9/2015 Bính Tuất
  CN 08/11/2015 27/9/2015 Mậu Tý
  3 10/11/2015 29/9/2015 Canh Dần
  4 11/11/2015 30/9/2015 Tân Mão
  7 14/11/2015 03/10/2015 Giáp Ngọ
  3 17/11/2015 06/10/2015 Đinh Dâu
  4 18/11/2015 07/10/2015 Mậu Tuất
  6 20/11/2015 09/10/2015 Canh Tý
  2 23/11/2015 12/10/2015 Quý Mão
  3 24/11/2015 13/10/2015 Giáp Thìn

  12. Tháng 12 dương lch Âm lch: Tháng Đinh Hi – Năm t Mùi

  Ngày
  Thứ
  Dương lịch Âm lịch Ngày
  4 02/12/2015 21/10/2015 Nhâm Tý
  CN 06/12/2015 25/10/2015 Bính Thìn
   3 15/12/2015 05/11/2015 Kỷ Mùi
  7 19/12/2015 09/11/2015 Kỷ Tỵ
  3 22/12/2015 12/11/2015 Nhâm Thân
  4 30/12/2015 20/11/2015 Canh Thìn
  5 31/12/2015 21/11/2015 Tân Tỵ

   IVY

  Nguồn Marry.vn

  Bài viết liên quan

 • Có nhất thiết phải chụp ảnh cưới trước đám cưới?

  Chụp ảnh cưới là vấn đề không quá cần thiết nhưng bất cứ cặp đôi nào cùng đắn đo về chuyện này. Vậy có nên chụp ảnh sau đám cưới hay không? Cùng tham khảo một số kinh nghiệm chụp ảnh cưới sau đây để có quyết định hoàn hảo nhất

 • Kinh nghiệm chụp ảnh cưới ở nước ngoài

  Đối với những cặp đôi chưa có kinh nghiệm chụp ảnh cưới thì thực hiện album ảnh cưới ở nước ngoài quả là điều không dễ dàng gì, hãy tham khảo một số bí quyết sau để có quyết định đúng đắn nhất

 • Kinh nghiệm chụp ảnh cưới: Chọn nhiếp ảnh gia nổi tiếng?

  Lựa chọn nhiếp ảnh gia nổi tiếng thực hiện album ảnh cưới của bạn quả là điều không dễ dàng để quyết đinh, cùng tham khảo những kinh nghiệm chụp ảnh cưới dưới đây để tìm ra giải pháp tốt nhất cho sự lựa chọn này

 • 3 wedding planner hàng đầu ở Đà Nẵng

  Dịch vụ tổ chức tiệc cưới Đà Nẵng dường như còn quá xa lạ ở thành phố này, nhưng cũng đã có một vài thương hiệu đang rất nổi bật. Cùng điểm qua 3 wedding planner hàng đầu hiện nay