CÔNG CỤ XEM NGÀY CƯỚI ĐẸP

Ngày sinh cô dâu (dương lịch):  định dạng (dd/mm/yyyy)
Ngày sinh chú rể (dương lịch) định dạng (dd/mm/yyyy)
Ngày dự định cưới (dương lịch) định dạng (dd/mm/yyyy)
   
     

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Ngày xem 20-02-2020 dương lịch (27-1-2020 âm lịch). Tức là ngày Quý Tỵ, Tháng Mậu Dần, Năm Canh Tý.

Cô dâu tuổi Kỷ Tỵ, sinh ngày 01-01-1990

(5-12-1989 âm lịch).

Chú rể tuổi Bính Dần, sinh ngày 01-01-1987

(2-12-1986 âm lịch).
Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường

xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài

. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh ... tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng...

KẾT QUẢ KIỂM TRA TỪNG NỘI DUNG NHƯ SAU

(xem kết luận ở cuối)
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (Bảo Quang ). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Không phòng. Không tốt.
Ngày này phạm ngày Niên sát. Không tốt.
Ngày này Chú rể phạm "Cô thần" (ngày Cô thần Quả tú). Không tốt.
Đánh giá: 0/35 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Quý Tỵ theo quan niệm dân gian là ngày: Không tốt!
Đánh giá: 0/15 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem tuổi Cô dâu và ngày tháng xung khắc


Cô dâu tuổi Kỷ Tỵ mệnh Đại lâm mộc, ngày xem là Quý Tỵ mệnh Trường lưu thủy, tháng xem là Mậu Dần.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Cô dâu. Tốt.
- Tuổi Cô dâu và ngày có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
- Tuổi Cô dâu và tháng có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!

* Xem tuổi Chú rể và ngày tháng xung khắc


Chú rể tuổi Bính Dần mệnh Lộ trung hỏa, ngày xem là Quý Tỵ mệnh Trường lưu thủy, tháng xem là Mậu Dần.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Chú rể. Tốt.
- Tuổi Chú rể và ngày có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!
- Tuổi Chú rể và tháng có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
Đánh giá: 13/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Đẩu! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Bình! Rất tốt cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 10/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Địa tài trùng ngày Bảo quang Hoàng đạo, Hoạt điệu, Kim đường
* Sao xấu: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Tiểu Hồng Sa, Tiểu Hao, Hoang vu, Nguyệt Hoả, Độc Hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Sát chủ, Nguyệt Hình, Ngũ hư
Đánh giá: 2/10 điểm.
7. Ngày Bất Tương
Ngày 20-02-2020 (dương lịch) theo quan niệm dân gian không phải là: Ngày Bất Tương!
Đánh giá: +0/25 điểm.
8. Tháng Đại Lợi, Tiểu Lợi
Cô dâu tuổi Kỷ Tỵ ngày xem 20-02-2020 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là Tháng Đại Lợi! Rất tốt!
Đánh giá: +15/15 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 25/100! Tuy nhiên ngày xem là Tháng Đại Lợi nên được "cộng thêm" 15 điểm.
Vì vậy tổng điểm của ngày xem là: 40/100!
Ngày này không được tốt để chọn làm ngày cưới xin! Mời bạn xem ngày khác!

Xem năm kỵ 2020 làm lễ cưới của Cô dâu và Chú rể


- Cô dâu không phạm tuổi Kim Lâu, Rất tốt.
- Cô dâu không phạm năm kỵ, Rất tốt.
- Chú rể không phạm tuổi Tam Tai, Rất tốt.
- Chú rể không phạm năm kỵ, Rất tốt.