CÔNG CỤ XEM NGÀY CƯỚI ĐẸP

Ngày sinh cô dâu (dương lịch):  định dạng (dd/mm/yyyy)
Ngày sinh chú rể (dương lịch) định dạng (dd/mm/yyyy)
Ngày dự định cưới (dương lịch) định dạng (dd/mm/yyyy)
   
     

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Ngày xem 20-04-2019 dương lịch (16-3-2019 âm lịch). Tức là ngày Đinh Hợi, Tháng Mậu Thìn, Năm Kỷ Hợi.

Cô dâu tuổi Kỷ Tỵ, sinh ngày 01-01-1990

(5-12-1989 âm lịch).

Chú rể tuổi Bính Dần, sinh ngày 01-01-1987

(2-12-1986 âm lịch).
Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường

xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài

. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh ... tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng...

KẾT QUẢ KIỂM TRA TỪNG NỘI DUNG NHƯ SAU

(xem kết luận ở cuối)
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (ngoc Đường). Rất tốt!
Đánh giá: 35/35 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Đinh Hợi theo quan niệm dân gian là ngày: Đại minh nhật! Rất tốt!
Đánh giá: 15/15 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem tuổi Cô dâu và ngày tháng xung khắc


Cô dâu tuổi Kỷ Tỵ mệnh Đại lâm mộc, ngày xem là Đinh Hợi mệnh Ốc thượng thổ, tháng xem là Mậu Thìn.
- Ngày này xung khắc với chi Tỵ của Cô Dâu.
- Tuổi Cô dâu và ngày có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
- Tuổi Cô dâu và tháng có mối quan hệ bình hòa! Tạm được

* Xem tuổi Chú rể và ngày tháng xung khắc


Chú rể tuổi Bính Dần mệnh Lộ trung hỏa, ngày xem là Đinh Hợi mệnh Ốc thượng thổ, tháng xem là Mậu Thìn.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Chú rể. Tốt.
- Tuổi Chú rể và ngày có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
- Tuổi Chú rể và tháng có mối quan hệ tương sinh. Rất tốt!
Đánh giá: 6/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Nữ! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
5. Trực
Trực - Nguy! Rất xấu cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 0/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Thiên thành (Ngọc đường Hoàng Đạo), Cát Khánh, Tuế hợp, Mẫu Thương, Ngọc đường
* Sao xấu: Thụ tử, Địa Tặc, Thổ cẩm
Đánh giá: 7/10 điểm.
7. Ngày Bất Tương
Ngày 20-04-2019 (dương lịch) theo quan niệm dân gian không phải là: Ngày Bất Tương!
Đánh giá: +0/25 điểm.
8. Tháng Đại Lợi, Tiểu Lợi
Cô dâu tuổi Kỷ Tỵ ngày xem 20-04-2019 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là Tháng Đại Lợi! Rất tốt!
Đánh giá: +15/15 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 63/100! Tuy nhiên ngày xem là Tháng Đại Lợi nên được "cộng thêm" 15 điểm.
Vì vậy tổng điểm của ngày xem là: 78/100!
Ngày này chấp nhận được để bạn chọn làm ngày cưới xin! Tốt hơn bạn nên chọn một ngày khác!

Xem năm kỵ 2019 làm lễ cưới của Cô dâu và Chú rể


- Cô dâu không phạm tuổi Kim Lâu, Rất tốt.
- Cô dâu không phạm năm kỵ, Rất tốt.
- Chú rể không phạm tuổi Tam Tai, Rất tốt.
- Chú rể không phạm năm kỵ, Rất tốt.