CÔNG CỤ XEM NGÀY CƯỚI ĐẸP

Ngày sinh cô dâu (dương lịch):  định dạng (dd/mm/yyyy)
Ngày sinh chú rể (dương lịch) định dạng (dd/mm/yyyy)
Ngày dự định cưới (dương lịch) định dạng (dd/mm/yyyy)
   
     

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Ngày xem 13-12-2018 dương lịch (7-11-2018 âm lịch). Tức là ngày Kỷ Mão, Tháng Giáp Tý, Năm Mậu Tuất.

Cô dâu tuổi Kỷ Tỵ, sinh ngày 01-01-1990

(5-12-1989 âm lịch).

Chú rể tuổi Bính Dần, sinh ngày 01-01-1987

(2-12-1986 âm lịch).
Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường

xem ngày lành tháng tốt để làm lễ cưới, thành hôn, nạp tài

. Ngày cưới được xem là ngày tốt thường chọn những ngày bất tương, ngày hợp với bản mệnh ... tránh những ngày cô thần tú quả, tháng cô hư sát, ngày tam nương, nguyệt kỵ, ngày không sàng, không phòng...

KẾT QUẢ KIỂM TRA TỪNG NỘI DUNG NHƯ SAU

(xem kết luận ở cuối)
1. Bách kỵ (Trăm điều kỵ)
Là ngày: Hoàng Đạo (ngoc Đường). Rất tốt!
Ngày này phạm ngày Tam nương sát. Không tốt.
Ngày này là ngày Sát chủ. Không tốt.
Đánh giá: 18/35 điểm.
2. Kinh nghiệm dân gian
Ngày: Kỷ Mão theo quan niệm dân gian là ngày: Đại minh nhật! Rất tốt!
Đánh giá: 15/15 điểm.
3. Bản mệnh và ngũ hành

* Xem tuổi Cô dâu và ngày tháng xung khắc


Cô dâu tuổi Kỷ Tỵ mệnh Đại lâm mộc, ngày xem là Kỷ Mão mệnh Thành đầu thổ, tháng xem là Giáp Tý.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Cô dâu. Tốt.
- Tuổi Cô dâu và ngày có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
- Tuổi Cô dâu và tháng có mối quan hệ tương khắc. Rất xấu!

* Xem tuổi Chú rể và ngày tháng xung khắc


Chú rể tuổi Bính Dần mệnh Lộ trung hỏa, ngày xem là Kỷ Mão mệnh Thành đầu thổ, tháng xem là Giáp Tý.
- Ngày này không xung khắc với can chi của Chú rể. Tốt.
- Tuổi Chú rể và ngày có mối quan hệ sinh xuất. Xấu
- Tuổi Chú rể và tháng có mối quan hệ khắc xuất. không xấu!
Đánh giá: 4/20 điểm.
4. Theo nhị thập bát tú
Sao - Tỉnh! Bình thường đối với việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 5/10 điểm.
5. Trực
Trực - Bình! Rất tốt cho việc làm lễ hỏi, lễ cưới.
Đánh giá: 10/10 điểm.
6. Sao tốt - xấu
* Sao tốt: Thiên thành (Ngọc đường Hoàng Đạo), Tuế hợp, Hoạt điệu, Dân nhật, thời đức, Ngọc đường
* Sao xấu: Thiên Cương (hay Diệt Môn), Thiên Lại, Tiểu Hao, Thụ tử, Địa Tặc, Lục Bat thành, Nguyệt Hình
Đánh giá: 4/10 điểm.
7. Ngày Bất Tương
Ngày 13-12-2018 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là: Ngày Bất Tương! Rất tốt cho việc cưới hỏi, nạp tài!
Đánh giá: +25/25 điểm.
8. Tháng Đại Lợi, Tiểu Lợi
Cô dâu tuổi Kỷ Tỵ ngày xem 13-12-2018 (dương lịch) theo quan niệm dân gian là Tháng Đại Lợi! Rất tốt!
Đánh giá: +15/15 điểm.
Kết luận
Tổng điểm: 56/100! Tuy nhiên ngày xem là Ngày Bất Tương nên được "cộng thêm" 25 điểm, và cũng là Tháng Đại Lợi nên được "cộng thêm" 15 điểm.
Vì vậy tổng điểm của ngày xem là: 96/100!
Ngày ngày rất tốt để bạn chọn làm ngày cưới xin!

Xem năm kỵ 2018 làm lễ cưới của Cô dâu và Chú rể


- Cô dâu phạm tuổi Kim Lâu, Rất xấu.
- Cô dâu phạm năm kỵ, Rất xấu.
- Chú rể phạm tuổi Tam Tai, Không tốt.
- Chú rể không phạm năm kỵ, Rất tốt.